Снимки от Пещера

 
Теми за Пещера

 

На 5 км. от гр. Пещера в западните Родопи се намира малката, но пленително красива пещера Снежанка. За посетителя тя разкрива един подземен вълшебен свят от синтрови езерца, сталактити и сталагмити. Природата е успяла да измайстори хиляди чудни създания -приказни герои, ледени завеси и всякакви форми, които да събудят и най заспалото въоб......
Прочетен: 6437 Коментари: 0

Трасето на пътеката към пещерата минава през изключително разнообразни, красиви и интересни смесени гори, представляващи голямо разнообразие от дървесни и храстови видове; Бял бор, Обикновена ела, Червена хвойна, Бук, Зимен дъб, Едролистна липа, Клен , Шестил, Явор, Мъждрян, Обикновен габър, Келяв габър, Бряст,  Воден габър, Трепетлика, Брекин......
Прочетен: 2919 Коментари: 0

Територията на пещерата и особено страничните галерии, които са неосветени и не се посещават от туристи съхраняват ценни местообитания за редица редки и защитени видове. Съгласно Палеарктичната класификация, Снежанка се отнася към следните типове местообитания: 65.22 Континентални прилепни пещери, 65.41 Пещери с безгръбначни троглобионти в умеренат......
Прочетен: 3132 Коментари: 0


Потребители били в или описали Пещера

 

tao

Теми (916)

Албуми (8)

Видео (4)

Приятели (35)


Други дестинации

 

рекламаТагове