Деветашката пещера

 

Деветашката пещера се намира в Ловешка област, между две села -  Дойренци и Деветаки, на брега на река Осъм. Тя е дълга 2440 метра и е една от най-големите пещери в България, която разполага с огромна зала, дълга 360 метра.

Деветашката пещера

Главната галерия на пещерата е добре осветена, тъй като на тавана й са разположени седем естествени отвора, наричани от местното население '' окната''. Деветашката пещера е открита през 1921 година, а при проучването й  Цар Борис III е проявил личен интерес.

Деветашката пещера

При археологически разкопки са намерени останки от културни пластове от почти всички праисторически епохи.

Деветашката пещера

Сведения сочат, че в миналото  пещерата е била  военен обект, а през  1950 година е била използвана за съхранение на петрол – доказателство за това са  големите цистерни, които и до днес стоят близо до входа на пещерата. Според някои твърдения в Деветашката пещера са се съхранявали храни от държавния резерв и са били разполагани  ракетни установки. Понастоящем достъпът до тази част на пещерата е  невъзможен, тъй като  мостът, водещ до нея,  е разрушен, както и близо разположената  ж.п. Линия, чиито релси са били премахната още през 2001 година.

Деветашката пещера

Пещера е трудно проходима заради теченията и реките в нея. За да я обходите, ви е необходима сериозна екипировка, която включва тясна лодка и здрави въжета.

Деветашката пещера

На 40 метра от входа е разположена главната зала, от която се отделят два клона. Левият, през който протича малка рекичка, преминаващата по протежение на цялата зала и вливаща се в река Осъм,  е дълъг повече от 2 км. Десният канал е сух и топъл, а входът му е с височина 2,5 м и ширина 5,70 м. Навътре се разширява и образува правоъгълна зала, дълга 50 м и широка 10-15 м. Този клон завършва чрез една малка галерия с кръгло помещение, известно под името ''Олтара''. 


Деветашката пещера

При направени изследвания от Регионалния исторически музей в Ловеч в нея са открити някои от най-интересните останки от времето на неолита по българските земи. Един от ценните експонати е бронзова апликация от 5 в. пр.н.е.

Деветашката пещера

Има красиви сталактити и сталагмити, а по данни от табелата на входа, пещерата разполага с 11 езера и 14 извора.

Деветашката пещера

Деветашката пещера е дом на голямо разнообразие от обитетели, част от които са включени в Червената книга и внесени в  Световния червен списък. Тук обитават 12 вида защитени земноводни, смок мишкар, южен гребенест тритон, жаба дървесница, обикновена блатна констенурка, шипоопашата костенурка, 82 вида птици, които се срещат в района, 34 вида бозайници  и 9 вида прилепи.

Деветашката пещера

През 1996 година пещерата е обявена за Защитен обект — природна забележителност.
Достъпът до нея от 1 юни до 31 юли е забранен, тъй като тогава е размножителния период на прилепите, които обитават полусветлата и началото на тъмната част на пещерата.

Коментари

 


Добави твоето мнение

рекламаАвтор

 


Изпрати съобщение
Направи приятел

Lora Marinova

Теми (17)

Албуми (0)

Видео (0)

Приятели (2)Снимки за България

 

 
 
Видео за България

  


Тагове