Пещера Снежанка - Биологично разнообразие в границите на природна забележителност

 

Трасето на пътеката към пещерата минава през изключително разнообразни, красиви и интересни смесени гори, представляващи голямо разнообразие от дървесни и храстови видове; Бял бор, Обикновена ела, Червена хвойна, Бук, Зимен дъб, Едролистна липа, Клен , Шестил, Явор, Мъждрян, Обикновен габър, Келяв габър, Бряст,  Воден габър, Трепетлика, Брекина, Бръшлян, Леска, Смрадлика, Обикновено птиче грозде, Обикновен дрян, Кучи дрян, Черен бъз и редица други видове. Горите около трасето на пътеката са със запазени естествен характер и структура, изразена етажност, възрастово и видово разнообразие, което ги прави още по - ценни като обект на експониране на туристиите. В границите на природна забележителност "Снежанка" е установена защитената Орхидея двурога пчелица, както и красивите растения Петров кръст и Росен. В района могат да се видят красивите и защитени бръмбари Алпийска розалия и Бръмбар рогач.

Коментари

 


Добави твоето мнение


Други теми за Пещера

 

Територията на пещерата и особено страничните галерии, които са неосветени и не се посещават от туристи съхраняват ценни местообитания за редица редки и защитени видове. Съгласно Палеарктичната класификация, Снежанка се отнася към следните типове местообитания: 65.22 Континентални прилепни пещери, 65.41 Пещери с безгръбначни троглобионти в умеренат...
Прочетен: 3073 Коментари: 0
На 5 км. от гр. Пещера в западните Родопи се намира малката, но пленително красива пещера Снежанка. За посетителя тя разкрива един подземен вълшебен свят от синтрови езерца, сталактити и сталагмити. Природата е успяла да измайстори хиляди чудни създания -приказни герои, ледени завеси и всякакви форми, които да събудят и най заспалото въоб...
Прочетен: 6375 Коментари: 0

рекламаАвтор

 


Изпрати съобщение
Направи приятел

Аглая Григорова

Теми (61)

Албуми (96)

Видео (0)

Приятели (27)Снимки за България

 

 
 
Видео за България

  


Тагове